CHO THUÊ

Cho thuê
Xe nâng điện Yale – 2.5 tấn | 9134L

Xe nâng điện Yale – 2.5 tấn | 9134L

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao trục nâng mm 4.800
 • Năm sản xuất2013
 • Giờ hoạt động (h)14.744
 • Liên hệ
Cho thuê
Xe nâng điện Yale – 2.5 tấn | 9159L

Xe nâng điện Yale – 2.5 tấn | 9159L

 • Nhiên liệu
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao trục nâng mm 4.800
 • Năm sản xuất2013
 • Giờ hoạt động (h)16032
 • Liên hệ
Cho thuê
XE NÂNG ĐIỆN YALE – 2.5 TẤN | 9149L

XE NÂNG ĐIỆN YALE – 2.5 TẤN | 9149L

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao trục nâng mm 4.800
 • Năm sản xuất2013
 • Giờ hoạt động (h)10.687
 • Liên hệ
Cho thuê
XE NÂNG ĐIỆN YALE – 2.5 TẤN | 9160L

XE NÂNG ĐIỆN YALE – 2.5 TẤN | 9160L

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao trục nâng mm 4.800
 • Năm sản xuất2013
 • Giờ hoạt động (h)9.164
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG ĐA CHIỀU LỐI ĐI HẸP 1.6M | AISLE MASTER 2 TẤN – 13.5M

CHO THUÊ XE NÂNG ĐA CHIỀU LỐI ĐI HẸP 1.6M | AISLE MASTER 2 TẤN – 13.5M

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.000
 • Chiều cao trục nâng mm 13.500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG PALLET ĐIỆN | BT 2 – 2.4 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG PALLET ĐIỆN | BT 2 – 2.4 TẤN

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG PALLET ĐIỆN | LINDE 2 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG PALLET ĐIỆN | LINDE 2 TẤN

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN – 4M

CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN – 4M

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1.800
 • Chiều cao trục nâng mm 4.000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK LINDE 6.5 – 11M

CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK LINDE 6.5 – 11M

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1.600
 • Chiều cao trục nâng mm 9.000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK BT 6.5 – 10.8m

CHO THUÊ XE NÂNG KỆ KHO | REACH TRUCK BT 6.5 – 10.8m

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao trục nâng mm 10.800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TOYOTA 3.2 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TOYOTA 3.2 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 3.200
 • Chiều cao trục nâng mm 3.400
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT NISSAN 3 – 6 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT NISSAN 3 – 6 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 6.000
 • Chiều cao trục nâng mm 4.500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG GAS | FORKLIFT TOYOTA 4.5 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG GAS | FORKLIFT TOYOTA 4.5 TẤN

 • Nhiên liệu Gas
 • Tải trọng kg 4.500
 • Chiều cao trục nâng mm 3.000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT KOMATSU 4 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT KOMATSU 4 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 4.000
 • Chiều cao trục nâng mm 4.300
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT CATERPILLAR 3 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT CATERPILLAR 3 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 3.000
 • Chiều cao trục nâng mm 4.745
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TAILIFT 2.5 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG DẦU | FORKLIFT TAILIFT 2.5 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao trục nâng mm 3.000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TCM 1.5 – 2 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TCM 1.5 – 2 TẤN

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.000
 • Chiều cao trục nâng mm 4.000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | KOMATSU 1.5 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | KOMATSU 1.5 TẤN

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1.500
 • Chiều cao trục nâng mm 3.000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT CATERPILLAR 2.5 – 3 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT CATERPILLAR 2.5 – 3 TẤN

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2.500
 • Chiều cao trục nâng mm 3.000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT HYSTER – YALE 1.5 – 5.2 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT HYSTER – YALE 1.5 – 5.2 TẤN

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1.500 - 3.500
 • Chiều cao trục nâng mm 3.400 - 6.500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TOYOTA 1.5 – 3.5 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHO | FORKLIFT TOYOTA 1.5 – 3.5 TẤN

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1.500 - 3.500
 • Chiều cao trục nâng mm 3.400 - 6.500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | FANTUZZI 9 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | FANTUZZI 9 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 9.000
 • Chiều cao trục nâng mm 7 tầng cont
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | KALMAR 8 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER HANDLE RỖNG | KALMAR 8 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 8.000
 • Chiều cao trục nâng mm 7 tầng cont
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER RỖNG | KALMAR 10 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER RỖNG | KALMAR 10 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 10.000
 • Chiều cao trục nâng mm 16.200
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 42 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 42 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 42.000
 • Chiều cao trục nâng mm 12.200
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 45 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG CONTAINER | KALMAR 45 TẤN

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 45.000
 • Chiều cao trục nâng mm 16.500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Cho thuê
Xe nâng lối đi hẹp – Aisle Master 20WHE

Xe nâng lối đi hẹp – Aisle Master 20WHE

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 13500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ