ĐÃ BÁN

Đã bán
Xe nâng dầu CAT | 7 tấn – 3.7m

Xe nâng dầu CAT | 7 tấn – 3.7m

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 7000
 • Chiều cao trục nâng mm 3700
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 500.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng kệ kho Reach Truck BT RRE8 2.5 tấn | Samcovina chuyên bán, cho thuê xe nâng

Xe nâng kệ kho Reach Truck BT RRE8 2.5 tấn | Samcovina chuyên bán, cho thuê xe nâng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 10800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng dầu Caterpillar 7 tấn – Bán và cho thuê xe nâng dầu đã qua sử dụng

Xe nâng dầu Caterpillar 7 tấn – Bán và cho thuê xe nâng dầu đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 7000
 • Chiều cao trục nâng mm 3700
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng điện TCM FB20 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện TCM FB20 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 4000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 180.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện Toyota 7FBCU15 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện Toyota 7FBCU15 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1500
 • Chiều cao trục nâng mm 4820
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 220.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện Toyota 8FBCU25 – Bán và cho thuê xe nâng điện đã qua sử dụng

Xe nâng điện Toyota 8FBCU25 – Bán và cho thuê xe nâng điện đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 230.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện Toyota 8FBCU32 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện Toyota 8FBCU32 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 3000
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 260.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện Komatsu FB15EX – Bán và cho thuê xe nâng điện đã qua sử dụng

Xe nâng điện Komatsu FB15EX – Bán và cho thuê xe nâng điện đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1500
 • Chiều cao trục nâng mm 4000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 150.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện Toyota 7FBH14 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện Toyota 7FBH14 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1400
 • Chiều cao trục nâng mm 3000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 150.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng Toyota 7FBE18 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng Toyota 7FBE18 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1800
 • Chiều cao trục nâng mm 3500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 150.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng dầu Caterpillar-P6000D-Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng dầu Caterpillar-P6000D-Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4750
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 300.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện Reach truck BT-RT241-RRE8 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện Reach truck BT-RT241-RRE8 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 9500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng Reach truck kho lạnh-Toyota 7FBRE2CC-RT296 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng Reach truck kho lạnh-Toyota 7FBRE2CC-RT296 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 6300
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 390.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện Forklift Toyota 7FBCU30-FL466 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện Forklift Toyota 7FBCU30-FL466 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 3000
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng điện Forklift Toyota 7FBCU25 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện Forklift Toyota 7FBCU25 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 6600
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000VNĐ
Đã bán
Lô 18 chiếc pallet truck linde nhập khẩu châu âu – Bán và cho thuê xe nâng điện đã qua sử dụng

Lô 18 chiếc pallet truck linde nhập khẩu châu âu – Bán và cho thuê xe nâng điện đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện Linde T20SP – Bán và cho thuê xe nâng cũ

Xe nâng điện Linde T20SP – Bán và cho thuê xe nâng cũ

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000VNĐ
Đã bán
XE NÂNG DẦU NISSAN MF05H60U – FL433 – BÁN VÀ CHO THUÊ XE NÂNG DẦU CŨ

XE NÂNG DẦU NISSAN MF05H60U – FL433 – BÁN VÀ CHO THUÊ XE NÂNG DẦU CŨ

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 6000
 • Chiều cao trục nâng mm 4500
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 470.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện HYSTER – E120Z – FLFL412 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện HYSTER – E120Z – FLFL412 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 5330
 • Chiều cao trục nâng mm 3450
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 420.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT424 – Bán xe nâng mới 100%

Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT424 – Bán xe nâng mới 100%

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 220
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 250.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT426 – Bán xe nâng mới 100%

Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT426 – Bán xe nâng mới 100%

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 220
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 280.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT425 – Bán xe nâng mới 100%

Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT425 – Bán xe nâng mới 100%

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 220
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 280.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT423 – Bán xe nâng mới

Xe nâng điện CAT NPP20N2R 2019 – PPT423 – Bán xe nâng mới

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 220
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 280.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20S – PPT333 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện LINDE T20S – PPT333 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20S – PPT188 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện LINDE T20S – PPT188 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL411 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL411 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao trục nâng mm 3210
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 200.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL410 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL410 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao trục nâng mm 3210
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 200.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL409 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL409 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao trục nâng mm 3210
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 200.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL408 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện YALE 36TF084 – FL408 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2720
 • Chiều cao trục nâng mm 3210
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 200.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL400 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL400 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL401 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL401 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL402 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL402 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL404 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL404 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 210.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL405 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL405 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 220.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL406 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL406 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL403 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25-FL403 – Bán và cho thuê xe nâng đã qua sử dụng

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 240.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện CAT-DP30NT-FL265 – Bán và cho thuê

Xe nâng điện CAT-DP30NT-FL265 – Bán và cho thuê

 • Nhiên liệu Diesel
 • Tải trọng kg 3000
 • Chiều cao trục nâng mm 4000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng điện CAT-EP25CA1-FL264

Xe nâng điện CAT-EP25CA1-FL264

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 3000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBRS18-RT342

Xe nâng điện TOYOTA 7FBRS18-RT342

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1800
 • Chiều cao trục nâng mm 6400
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng điện NICHUYU – RT280

Xe nâng điện NICHUYU – RT280

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 1540
 • Chiều cao trục nâng mm 7000
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU30 FORKLIFT_FL222

Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU30 FORKLIFT_FL222

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 3000
 • Chiều cao trục nâng mm 3345
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25_FL186

Xe nâng điện TOYOTA 7FBCU25_FL186

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2500
 • Chiều cao trục nâng mm 4800
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 260.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 394

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 394

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 70.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 382

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 382

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 70.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 389

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT 389

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 70.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT390

Xe nâng điện LINDE T20AP PALLET TRUCK_PPT390

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 70.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT364

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT364

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20SP PALLET TRUCK_PPT 126

Xe nâng điện LINDE T20SP PALLET TRUCK_PPT 126

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT 362

Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT 362

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 55.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT 363

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT 363

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT360

Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT360

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 55.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT366

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT366

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU28 FORKLIFT_FL217

Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU28 FORKLIFT_FL217

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2800
 • Chiều cao trục nâng mm 4750
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • Liên hệ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT398

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT398

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT396

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT396

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000VNĐ
Đã bán
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT391

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT391

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000VNĐ