Sản phẩm

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT364
Đã bán

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT364

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20SP PALLET TRUCK_PPT 126
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20SP PALLET TRUCK_PPT 126

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT 362
Đã bán

Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT 362

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 55.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT 363
Đã bán

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT 363

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT360
Đã bán

Xe nâng điện BT LPE200 PALLET TRUCK_PPT360

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 55.000.000 VNĐ
Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT366
Đã bán

Xe nâng điện BT LPE240 PALLET TRUCK_PPT366

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2400
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 60.000.000 VNĐ
Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU28 FORKLIFT_FL217
Đã bán

Xe nâng điện TOYOTA 8FBCU28 FORKLIFT_FL217

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2800
 • Chiều cao trục nâng mm 4750
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: Liên hệ
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT398
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT398

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT396
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT396

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000 VNĐ
Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT391
Đã bán

Xe nâng điện LINDE T20SP PALETTRUCK_PPT391

 • Nhiên liệu Điện
 • Tải trọng kg 2000
 • Chiều cao trục nâng mm 125
 • Năm sản xuất
 • Giờ hoạt động (h)
 • giá: 75.000.000 VNĐ
1 9 10 11